Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Środa, 20 Styczeń 2021 Imieniny: Fabiana i Sebastiana

Pozostałe aktualności

KOMUNIKAT

 
 
 
KOMUNIKAT
 
 
 
 
Szanowni Państwo
 
Ze względu na zagrożenie, spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19)
 
zawiesza się przyjmowanie interesantów
przez Burmistrza Reszla
 
Informacji w zakresie spraw realizowanych w Urzędzie Gminy udzielają pracownicy pod nr telefonów:
 
Sekretariat urzadgminy@gminareszel.pl 89 755 39 00
Straż Miejska strazmiejska@gminareszel.pl 89 755 39 12
Zarządzanie Kryzysowe, P.POŻ krzysztof.iwanow@gminareszel.pl 89 755 39 18
Biuro Rady radamiejska@gminareszel.pl 89 755 39 07
Działalność Gospodarcza klaudia.zubrycka@gminareszel.pl 89 755 39 05
Sprawy podatkowe roland.ballo@gminareszel.pl 89 755 39 22
Deklaracje na odpady danuta.ciarka@gminareszel.pl 89 755 39 21
Planowanie przestrzenne piotr.chamik@gminareszel.pl 89 755 39 28
Urząd Stanu Cywilnego
(dowody osobiste, ewidencja ludności) 
usc@gminareszel.pl
ewidencja@gminareszel.pl
89 755 39 06
Rolnictwo, ochrona środowiska, odpady malgorzata.stadnik@gminareszel.pl
gabriela.tylus@gminareszel.pl 
89 755 39 11
Inwestycje i zam. publiczne paulina.boroszko@gminareszel.pl
kamil.rozberg@gminareszel.pl
89 755 39 29
Nieruchomości grazyna.galka@gminareszel.pl  89 755 39 20
Drogi marek.plocienniczak@gminareszel.pl 89 755 39 27
 
 
Prosimy stawiać się tylko na uprzednio wyznaczone terminy wizyt.  
 
Kasa w Urzędzie Gminy nieczynna do odwołania
 
Zachęcamy do o kontaktów z Urzędem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:
- poprzez platformę ePUAP                    www.epuap.gov.pl
- przez platformę e-usług  na stronie        www.euslugi.gminareszel.pl 
 
Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów Urzędu znajdują się na stronie internetowej
Urzędu w zakładce Pozostałe/Kontakt
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 32/2020
Burmistrza Reszla
z dnia 28 maja  2020 roku

w sprawie: zmian w organizacji pracy Urzędu  Gminy w Reszlu na czas stanu epidemii

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, w związku z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 878)

zarządzam co następuje:

§ 1.1. Z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  stanu epidemii od dnia 01 czerwca 2020 r. do odwołania pracownicy Urzędu realizują zadania Gminy z zachowaniem wymogów sanitarnych.
2.Interesanci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem przy zachowaniu nakazów sanitarnych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa  COVID-19.
3. Preferowane formy kontaktu z Urzędem to kontakty telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez numery telefoniczne i adresy poczty elektronicznej zamieszczone na stronie podmiotowej BIP Urzędu.
4.Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu należy składać:

1)  elektronicznie  z wykorzystaniem:

- platformy ePUAP         www.epuap.gov.pl ,  lub
- platformy e-usług         www.euslugi.gminareszel.pl  , lub

2) za pośrednictwem poczty,  lub 
3) przez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściach do Urzędu  przy ul. Rynek 24 .

§ 2. Do odwołania zawiesza się bezpośrednie przyjmowanie interesantów przez Burmistrza. 

§3.1.Kasa w Urzędzie Gminy w Reszlu nieczynna  do odwołania.
2. Podatki i opłaty lokalne można wpłacać:

1) za pomocą platformy  e-usług  (www.euslugi.gminareszel.pl)
2) na poczcie lub w banku na rachunek bankowy Gminy Reszel Bank Spółdzielczy w RESZLU 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

§ 4.Traci moc Zarządzenie Nr 21/2020  Burmistrza Reszla z dnia 02 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w organizacji pracy Urzędu na czas stanu epidemii.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: SzczepieniaBaner: Szepienia-infoBaner: KoronaBaner: korona2Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: PSR2020Baner: polski ebazarekBaner: Unia EuropejskaBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 7553900 - centrala
fax. (89) 7550758
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611