Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Czwartek, 24 Wrzesień 2020 Imieniny: Gerarda i Teodora

Pozostałe aktualności

Burmistrz Reszla uzyskał wotum zaufania

25 czerwca 2020 roku, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Reszlu. Jest to jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku, gdyż w porządku obrad znajdują się ważne punkty dotyczące zarządzania gminą przez burmistrza. Najważniejszy z nich to udzielenie absolutorium Burmistrzowi Reszla Markowi Janiszewskiemu z wykonania budżetu gminy. 
Od 2019 roku samorządy zobligowane są do tworzenia raportu o stanie gminy za rok poprzedni i przeprowadzenia debaty. Dokument ten obok sprawozdania z wykonania budżetu stanowi źródło informacji o najważniejszych zadaniach zrealizowanych w gminie. Raport przedstawia działalność organu wykonawczego Gminy – Burmistrza Reszla w zakresie realizacji zadań własnych gminy, wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej w Reszlu, jak również zadań zleconych gminie, realizowanych na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu. Po zapoznaniu z treścią raportu podejmowana jest uchwała o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi. Reszelscy Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Burmistrzowi Reszla Markowi Janiszewskiemu a następnie również jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu Beata Subocz złożyła gratulacje i podziękowania burmistrzowi, natomiast Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podziękował Radnym Rady Miejskiej w Reszlu za dotychczasową współpracę. Następnie podziękował współpracownikom z Urzędu Gminy i podległych jednostek.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: KoronaBaner: korona2Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: PSR2020Baner: polski ebazarekBaner: Unia EuropejskaBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 7553900 - centrala
fax. (89) 7550758
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611