Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Wtorek, 7 Grudzień 2021 Imieniny: Marcina i Ambrożego

Pozostałe aktualności

Komunikat Burmistrza Reszla

Szanowni Mieszkańcy Reszla 
 
W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, jakoby samorząd Gminy Reszel, w imieniu którego działa Burmistrz Reszla, miał jakikolwiek wpływ na drastyczny wzrost cen ciepła, dostarczanego mieszkańcom naszego miasta niniejszym informuję, że kształtowanie się cen ciepła, podyktowane jest wzrostem cen gazu wykorzystywanego do celów grzewczych i jest to trend globalny. Polityka zakupowa poszczególnych krajów opiera się na zakupie gazu na giełdach towarowych po cenach rynkowych.
 
W Gminie Reszel od ok. 20 lat usługi w zakresie gospodarki cieplnej prowadzi podmiot prywatny. Jest to jednostka autonomiczna, niezależna od gminy, która prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek i jest  jedyną,  świadczącą usługi w zakresie dostarczania ciepła w naszym mieście. Przedsiębiorca  ten ustala cenę jednostki ciepła  (taryfę) samodzielnie,  jej wysokość nie podlega kontroli Urzędu Regulacji Energetyki, ponieważ moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW.

Władze Gminy nie mają wpływu na kształtowanie się ceny jednostki ciepła, którą przedsiębiorstwo samodzielnie ustala w oparciu o cenę zakupu jednostki gazu, zużywanego do celów grzewczych. Nieprawdą jest również twierdzenie, jakoby Burmistrz Reszla zawierał jakiekolwiek umowy z przedsiębiorcą na dostawę ciepła do mieszkań. 

Stroną zawartych z przedsiębiorcą umów o dostawę ciepła są indywidualni odbiorcy bądź zarządcy (administratorzy) wspólnot mieszkaniowych, w tym min. zarząd SM Pionier. 

Drastyczne podwyżki cen energii cieplnej dotykają w równym stopniu mieszkańców jak i jednostki organizacyjne gminy, dlatego też, mając na uwadze dobro mieszkańców, podjęte zostały negocjacje z przedsiębiorcą, rozważane są możliwości organizacyjne i prawne, zmierzające do rozwiązania problemu, który dotyka nas wszystkich. 
 
Jednocześnie wystosowano pisma do parlamentarzystów z terenu Warmii i Mazur z prośbą o zainicjowanie stosownych zmian w prawie, aby zapobiegać powstawaniu podobnych sytuacji w przyszłości. 

Z wyrazami szacunku
 
 Marek Janiszewski
Burmistrz Reszla
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: SzczepieniaBaner: Szepienia-infoBaner: NieruchomosciBaner: Unia EuropejskaBaner: PFCBaner: SesjeBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 7553900 - centrala
fax. (89) 7550758
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611