Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Piątek, 29 Maj 2020 Imieniny: Teodozji i Magdaleny

Aktualności

Komunikat Urzędu Skarbowego - kasy fiskalne

Z dniem 1 maja 2019r, weszły w życie zmiany dotyczące kas fiskalnych. Regulują one przede wszystkim obowiązek instalacji kas ONLINE.  
Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii „starego typu” będą stopniowo wycofywane z rynku, podatnicy mogą je nabywać do 31 grudnia 2022r. Oznacza to, że kasy „stare” będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu ich wyeksploatowania się. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży zostaną w pierwszej kolejności objęci obowiązkiem zainstalowania kas online. 
 
Terminy obowiązku instalacji kas fiskalnych ONLINE dla poszczególnych branż:
 1. od 01.01.2020r.
  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 2. od 01.07.2020r.
  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opalowych;
 3. od 01.01.2021r. świadczenie usług:
  • fryzjerskich,
  • kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • budowlanych,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
Podatnicy rozpoczynający działalność i zakupujący kasę online mogą odliczyć od podatku należnego lub ubiegać się o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku) nie więcej jednak niż 700 zł. 
 
Minister Finansów utrzymał na dotychczasowym poziomie 20.000 zł limit obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych uprawniający do korzystania ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej (dotyczy podatników, którzy nie mają obowiązku instalacji kasy w związku z rodzajem wykonywanej działalności). 
 
Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup, jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej:
 • trwale zaprzestaną prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu tej kasy,
 • naruszą obowiązki dotyczące zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas
 • nie poddadzą w obowiązujących terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: KoronaBaner: korona2Baner: Unia EuropejskaBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: KominiarzBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 7553900 - centrala
fax. (89) 7550758
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611