Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 18 Październik 2021 Imieniny: Łukasza i Juliana

Aktualności

Podpisanie umowy na przebudowę oczyszczalni ścieków w Reszlu.

27 września 2021 r. był ważnym dniem w historii Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Reszlu i całej Gminy Reszel. Tego dnia Prezes Zarządu Janusz Kozoń podpisał umowę z firmą Macrotec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na realizację zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu”. 
 
Przedsięwzięcie to jest niezbędne dla prawidłowego odbioru i oczyszczania ścieków w Gminie Reszel. Wartość prac modernizacyjnych, widniejąca w sygnowanej umowie, wynosi 5 498 100,00 PLN brutto. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 27.09.2022r. Realizacja zadania możliwa jest dzięki dofinansowaniu w ramach Osi Priorytetowej 5: „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.2. - „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Dofinansowanie do łącznych kosztów projektu ze środków zewnętrznych wynosi 3 775 584,89 zł. Wkład własny do realizowanego przedsięwzięcia w planowanej wysokości 774 665,11 złotych zabezpiecza Gmina Reszel.

W związku z pokryciem przez gminę wkładu własnego, dzień później, tj. 28. września, Prezes Janusz Kozoń wraz z główną księgową Julitą Ponikowską przekazali Burmistrzowi Reszla Markowi Janiszewskiemu kserokopię podpisanej umowy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: SzczepieniaBaner: Szepienia-infoBaner: NieruchomosciBaner: Unia EuropejskaBaner: PFCBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 7553900 - centrala
fax. (89) 7550758
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611