Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Wtorek, 7 Grudzień 2021 Imieniny: Marcina i Ambrożego

Aktualności

Komunikat dla osób ubiegających się o wsparcie w projekcie grantowym PPGR

W związku ze złożonym oświadczeniem w ramach projektu grantowego pn.”Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, realizowanego w formie dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Reszel, na podstawie § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu
Wzywa się do dostarczenia:
  1. dokumentów potwierdzających pokrewieństwo dziecka/osoby pełnoletniej, wskazanego/nej w oświadczeniu, z osobą pracującą w PGR,
  2. dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby, wskazanej jako byłego pracownika, w PGR, 
jeżeli wcześniej nie zostały dołączone. 
 
Dokumentami potwierdzającymi:
  1. pokrewieństwo mogą być min.: odpisy aktów stanu cywilnego, wpisy w dowodzie osobistym ( książeczkowym) itp.  
  2. zatrudnienia mogą być min.: umowa o pracę, świadectwo pracy, książeczka ubezpieczeniowa, dokument potwierdzający pracę wydany przez KRUS lub ZUS itp. 
 
 
Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Granty PPGR” oraz danymi osoby składającej oświadczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Brak dostarczenia w/w dokumentów w terminie wskazanym wyżej spowoduje odrzucenie wniosku (oświadczenia) jako nie spełniającego wymogów formalnych.
 
 
Niniejsze wezwanie wystosowane jest na podstawie wytycznych instytucji zarządzającej projektem. Wytyczne te wydano po upływie terminu przyjmowania oświadczeń o dofinansowanie. 
Każda z osób składających oświadczenia otrzyma oryginalny egzemplarz pisma za pośrednictwem operatora pocztowego.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: SzczepieniaBaner: Szepienia-infoBaner: NieruchomosciBaner: Unia EuropejskaBaner: PFCBaner: SesjeBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 7553900 - centrala
fax. (89) 7550758
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611