Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Środa, 28 Październik 2020 Imieniny: Szymona i Tadeusza

Koronawirus

Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii - Telefoniczna Informacja Pacjenta i YouTube Akademia NFZ

Izolacja społeczna spowodowana rozprzestrzeniającym się koronawirusem może wywoływać stres i lęk, z jakimi dotychczas nie musieliśmy się mierzyć. Z myślą o wszystkich tych, którzy mają trudności z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości, Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobowe, telefoniczne konsultacje psychologów. Żeby skorzystać z ich pomocy, wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590. 
czytaj dalej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
czytaj dalej

„Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii” - zapraszamy do obejrzenia filmów na YouTube Akademia NFZ

Od wtorku – 31 marca, codziennie, na kanale YouTube Akademia NFZ będą publikowane filmy z cyklu  „Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii”, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu: strach i lęk / izolacja społeczna / lęk o zdrowie i życie / lęk o utratę pracy / utrata kontroli nad życiem / konflikty w rodzinie – plan poniżej
Link do filmu: https://youtu.be/JHIPgNNpFcU zapowiadającego cykl.
 
Cykl składa się z 10 podcastów, każdy trwa ok 10 min. Będą publikowane codziennie, po jednym na naszym kanale YouTube Akademia NFZ. Podcasty przygotowano wspólnie z psychologami - każdy podcast to rozmowa z Dorotą Mintą - psychoterapeutą z wieloletnim stażem, specjalizującą się w trudnościach psychologicznych dotyczących kryzysów, chorób przewlekłych, żałoby (jednocześnie będącą wykładowcą uniwersyteckim, działaczem społecznym i prezesem fundacji StomaLife).
 
Plan odcinków:
 
1             Lęk - co zrobić, by Tobą nie zawładnął?
2             Izoluj się pozostając w kontakcie z innymi
3             Kontrola - jak jej nie stracić?
4             Konflikty w rodzinie - jak do nich nie dopuścić?
5             Obniżenie nastroju - zrób nowy plan
6             Lęk przed utratą pracy - jak sobie z nim poradzić?
7             Techniki relaksacji - jak się zregenerować?
8             Społeczna odpowiedzialność - myśl o innych
9             Zespół stresu pourazowego - jak zadbać o swoją przyszłość?
10           Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie
 
Serdecznie zachęcamy do rozesłania powyższej  informacji pracownikom Państwa instytucji oraz zapraszamy do obejrzenia każdego odcinka.

Koronawirus: Aktualne zasady i ograniczenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.
Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
Przemieszczać się możesz w przypadku:
 • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).
Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.
Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób – jedynie rodziny są wyjęte spod tego ograniczenia i mogą poruszać się w większych grupach.
Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi
Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 
 1. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego
Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
 • dojazdu do i z pracy,
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
 • czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.
Obowiązuje do: odwołania
 
 1. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH
Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.
Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.
Obowiązuje do: odwołania
 
 1. KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.
Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.
 
 1. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE
Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.
Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.
Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r.
Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.
 
 1. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.
Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.
 
 1. GALERIE HANDLOWE
Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.
Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
 • spożywcza,
 • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
 • artykułów toaletowych i środków czystości,
 • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
 • artykułów remontowo-budowlanych,
 • prasowa,
 • artykułów dla zwierząt,
 • paliw. 
Obowiązuje do: do odwołania.
Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.
 
 1. LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE
Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie
Na czym polega?
 • Sklepy i punkty usługowe
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.
 • Godziny dla seniorów
W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
 • Targi
Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
 • Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.
Obowiązuje do: odwołania
 
 1. WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE
Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.
Obowiązuje do: odwołania
 
 1. SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU
Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu.
Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
Obowiązuje do: odwołania
 
 1. UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.
Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).
Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.
Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.
 
 1. GRANICE POLSKI
Ograniczenie dotyczy:  przekraczania granic Polski przez cudzoziemców
Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:
 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
Ważne! Transport cargo działa normalnie. 
Obowiązuje do:  13 kwietnia 2020 r.
 
 1. ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE W INTERNECIE
Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach
Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.
Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 
 
 1. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.
Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.
Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.
 
 1. GASTRONOMIA
Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.
Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.
Obowiązuje do: odwołania.
 
 1. KULTURA
Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury
Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz  stała działalność  związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.
Obowiązuje do: odwołania.
Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.
 
 1. KWARANTANNA
Ograniczenie dotyczy: osób, które:
 • wracają z zagranicy,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
 • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).
Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:
 • w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.
Obowiązuje do: odwołania.
Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.
Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.
 

Koronawirus - informacje

  

KOMUNIKAT

 
 
 
KOMUNIKAT
 
 
 
 
Szanowni Państwo
 
Ze względu na zagrożenie, spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19)
 
zawiesza się przyjmowanie interesantów
przez Burmistrza Reszla
 
Informacji w zakresie spraw realizowanych w Urzędzie Gminy udzielają pracownicy pod nr telefonów:
 
Sekretariat gmina@ugreszel.pl 89 755 39 00
Straż Miejska strazmiejska@ugreszel.pl 89 755 39 12
Zarządzanie Kryzysowe, P.POŻ zk@ugreszel.pl 89 755 39 18
Biuro Rady radamiejska@ugreszel.pl 89 755 39 07
Działalność Gospodarcza dz.gosp@ugreszel.pl 89 755 39 05
Sprawy podatkowe podatki@ugreszel.pl 89 755 39 22
Deklaracje na odpady windykacja@ugreszel.pl 89 755 39 21
Planowanie przestrzenne piotr.chamik@ugreszel.pl 89 755 39 28
Urząd Stanu Cywilnego
(dowody osobiste, ewidencja ludności) 
usc@ugreszel.pl
ewidencja@ugreszel.pl
89 755 39 06
Rolnictwo, ochrona środowiska, odpady przyroda@ugreszel.pl
gtylus@ugreszel.pl 
89 755 39 11
Inwestycje i zam. publiczne pboroszko@ugreszel.pl 89 755 39 29
Nieruchomości grunty@ugreszel.pl  89 755 39 20
Drogi drogi@ugreszel.pl 89 755 39 27
 
 
Prosimy stawiać się tylko na uprzednio wyznaczone terminy wizyt.  
 
Kasa w Urzędzie Gminy nieczynna do odwołania
 
Zachęcamy do o kontaktów z Urzędem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:
- poprzez platformę ePUAP                    www.epuap.gov.pl
- przez platformę e-usług  na stronie        www.euslugi.gminareszel.pl 
 
Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów Urzędu znajdują się na stronie internetowej
Urzędu w zakładce Pozostałe/Kontakt
 
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 21/2020
Burmistrza Reszla
z dnia 02 kwietnia 2020 roku
 
w sprawie: zmian w organizacji pracy Urzędu  Gminy w Reszlu na czas stanu epidemii
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, w związku z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn.zm)
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1.1.W okresie od dnia 02 kwietnia 2020 r. do odwołania Urząd Gminy w Reszlu wykonuje swoje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. 
2.Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu należy składać:
 
1)  elektronicznie  z wykorzystaniem:
 
-  platformy ePUAP         www.epuap.gov.pl ,  lub
- platformy e-usług         www.euslugi.gminareszel.pl  , lub
 
2) za pośrednictwem poczty,  lub 
3) przez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściach do Urzędu  przy ul. Rynek 24.
 
§2.1.Ograniczenie, o którym mowa w § 1 nie ma zastosowania do bieżącej rejestracji zgonów i sporządzania aktów zgonu. 
2.Pozostałe sprawy z zakresu stanu cywilnego załatwiane będą wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem USC pod nr tel. 89 755 39 06.
 
§3. Z zastrzeżeniem § 2, pracownicy Urzędu realizują niezbędne kontakty z interesantami Urzędu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez numery telefoniczne i adresy poczty elektronicznej zamieszczone na stronie podmiotowej BIP Urzędu w godz. 7.30 – 14.00.
 
§ 4. 1. Kasa w Urzędzie Gminy w Reszlu nieczynna do odwołania.
2. Podatki i opłaty lokalne można wpłacać:
 
1) za pomocą platformy  e-usług  (www.euslugi.gminareszel.pl)
2) na poczcie lub w banku na rachunek bankowy Gminy Reszel 
   Bank Spółdzielczy w RESZLU 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001
 
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

ZGŁOSZENIA PODEJRZEŃ ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ COVID-19

Baner: KoronaBaner: korona2Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: PSR2020Baner: polski ebazarekBaner: Unia EuropejskaBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 7553900 - centrala
fax. (89) 7550758
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611