Pozostałe aktualności

Radni miejscy przyjęli budżet na 2021 rok.

  • 11-12-2020
10 grudnia 2020 roku odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Reszlu. Podczas posiedzenia Radni podjęli Uchwałę Budżetową na 2021 rok. 
Po odczytaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, odczytane zostały opinie Komisji Stałych, w tym Komisji Budżetu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały. Następnie głos zabrał Burmistrz Reszla Marek Janiszewski, który przedstawił swoje stanowisko. Burmistrz zapewnił, że „budżet jest bezpieczny i zrównoważony, dający rozwój naszej gminy nie narażając finansów miejskich na zatory. Oczywiście budżet będzie ulegał zmianom po otrzymaniu wszystkich dotacji i subwencji. Będziemy go realizować z rozwagą, aby każda złotówka miała wpływ na rozwój gminy i jej lepsze funkcjonowanie, bo naszym priorytetem jest poprawa warunków życia mieszkańcom gminy”.
 
Po wystąpieniu Burmistrza Marka Janiszewskiego, Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, przyjęli Uchwałę Budżetową na 2021 rok.
 
Najważniejsze założenia budżetowe:
 
Dochody wynoszą 37 040 685,57, w tym:
  • dochody bieżące 36 261 424,70 zł
  • dochody majątkowe 779 260,87 zł
Wydatki wynoszą 40 528 631,99, w tym:
  • wydatki bieżące 35 947 497,15 zł,
  • wydatki majątkowe 4 581 134,84 zł.
 
 

 
 
 
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: SzczepieniaBaner: Szepienia-infoBaner: KoronaBaner: korona2Baner: NSP 2021Baner: NSP-naborBaner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: polski ebazarekBaner: Unia EuropejskaBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU