Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Niedziela, 14 Lipiec 2024 Imieniny: Marceliny i Bonawentury

Aktualności

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Reszel

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Reszel

Stan na dzień 29.12.2023r.:
91 złożonych wniosków
80 podpisanych umów
42 zakończonych przedsięwzięć
Wypłacona kwota dofinansowań

1 086 579,06 złotych
 

Spotkanie Świąteczno- Noworoczne

29 grudnia 2023 roku odbyło się w MOK w Reszlu tradycyjne spotkanie świąteczno - noworoczne zorganizowane przez Burmistrza Reszla Marka Janiszewskiego. Było ono okazją do podsumowania kończącego się roku i podziękowań za owocną współpracę. Na uroczystość przybyło wielu zacnych gości, których na wstępie przywitał Dyrektor MOK Artur Galicki. 
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Burmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku, w następujących dziedzinach:
 1. Zadanie z zakresu: Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
 2. Zadanie z zakresu: Zajęcia sportowo – rekreacyjne „Bez używek”
 3. Zadanie z zakresu: Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej
 4. Zadanie z zakresu: Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych:
 • Zadanie z zakresu: Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny.
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2024 wynosi 102 954,00 zł
  W roku 2023 na realizację zadania przeznaczono kwotę 100 790,00 zł.
 • Zadanie z zakresu: Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno - Wychowawczego w Kruzach.
  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2024 wynosi 4 000,00 zł
  W roku 2023 nie realizowano w/w zadania.
 

Ankieta monitorująca poziom satysfakcji mieszkańców obszaru gminy Reszel

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Sesja budżetowa

14 grudnia 2024 roku odbyła się LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Reszlu. W sesji wzięło udział trzynastu  Radnych, którzy pochylili się w szczególności nad procedowaniem uchwały budżetowej na 2024 rok. 
czytaj dalej

Program "Czyste powietrze".

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych nad projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Informacja 
o przebiegu konsultacji społecznych
nad projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

W okresie od dnia 10.11.2023 r. do dnia 23.11.202 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Celem konsultacji było poznanie opinii organizacji pozarządowych o projekcie rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Konsultacje przeprowadzono w sposób określony w  uchwale Nr VIII/33/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia  29 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Reszel projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Więcej informacji pod adresem: https://bipreszel.warmia.mazury.pl/7287/informacja-o-przebiegu-konsultacji-spolecznych-nad-projektem-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art.3-us.html

 

czytaj dalej

Akcja honorowego krwiodawstwa

Łączy nas krew, która ratuje życie – tymi słowami można podsumować akcję oddawania krwi, która odbyła się 27 listopada 2023 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu.
czytaj dalej

Jubileusz Złotych Godów w Reszlu

W piątek 24 listopada 2023 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Pięćdziesiąt lat temu w 1973 roku na ślubnym kobiercu stanęły pary małżeńskie, które w tym roku obchodzą Złote Gody.
czytaj dalej
1 ... 5 6 7 8 9 ... 34
Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.