Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Czwartek, 18 Lipiec 2024 Imieniny: Kamila i Szymona

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Od 1 lutego 2023 r. w Gminie Reszel obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami. W grudniu ubiegłego roku podczas sesji Rada Miejskiej w Reszlu przyjęła je w drodze uchwały. Fala znacznych podwyżek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotknęła większość gmin w całej Polsce.
 
Ile będzie wynosiła nowa opłata?
 
Od 1 lutego 2023 roku mieszkańcy naszej gminy będą więc musieli zapłacić za odbiór i gospodarowanie odpadami: 33,00 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca, natomiast 66,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych.
 
Na czym polegają nowe zasady gospodarki odpadami, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
 
Po pierwsze:
 
Ustawodawca wprowadza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Do tej pory każdy mieszkaniec mógł dokonać wyboru czy segreguje odpady czy też nie. Znowelizowane przepisy prawa nakładają obowiązek selektywnej zbiórki odpadów na każdego właściciela nieruchomości. Dzięki temu będzie możliwe pozyskanie większej ilości surowca nadającego się do recyklingu.
 
Po drugie:
 
Ustawa przewiduje sankcje za niewypełnienie obowiązku segregacji. W przypadku stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady komunalne niewypełniania obowiązku segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości, nastąpi powiadomienie Urzędu Gminy w Reszlu. Pracownicy Urzędu zobowiązani będą, po przeprowadzeniu określonej procedury, do wydania decyzji w sprawie podwyższonej opłaty.
 
Po trzecie:
 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. sklepy, przedsiębiorstwa) mają również obowiązek segregacji. Gminy mają możliwość ustalenia czy właściciele nieruchomości niezamieszkałych pozostaną w systemie opłat gminnych (tzn. płacą za wywóz odpadów za pośrednictwem Urzędu). Jeśli Rada Gminy zdecyduje inaczej–właściciele nieruchomości niezamieszkałych muszą podpisać umowę indywidualną z podmiotem odbierającym odpady (rozliczać się bezpośrednio z podmiotem odbierającym odpady).
 
Po czwarte:
 
System gospodarki odpadami musi się bilansować. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować. Oznacza to, że gminy nie mogą ani zarabiać na systemie, ani do niego dopłacać. Ustalenie w Gminie Reszel stawek na poziomie 33,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i 66,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, poprzedziły szczegółowe analizy. Wynika z nich, że bilansowanie się systemu możliwe jest dopiero przy tak ustalonym poziomie opłat.
 
Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 755 39 00 - centrala
fax. (89) 755 07 58
 
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611