Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Czwartek, 18 Lipiec 2024 Imieniny: Kamila i Szymona

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 
"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" projekt nr RPWM.04.03.01-28-0060/20, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”, Działania 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 – „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
 
 
a. Cele Projektu:
Głównym celem Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły poprzez termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 
Cele szczegółowe Projektu:
 • zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły;
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;
 • zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej;
 • zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii;
 • zastosowanie bardziej wydajnych i energooszczędnych technologii oświetlenia;
 • poprawa warunków życia i zdrowia ludności;
 • stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy i regionu poprzez poprawę atrakcyjności inwestycyjnej;
 • wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy.
b. Planowane efekty:
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,04 MW;
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 427,50 GJ/rok;
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 45,75 MWh/rok;
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 136 928,25 kWh/rok;
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji Projektu – 1 592,14 GJ/rok.
c. Wartość Projektu:
2 974 504,28 zł 
 
d. Dofinansowanie:
 • wkład Funduszy Europejskich – 2 120 544,78 zł;
 • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 235 616,09 zł.
 
 
 
czytaj dalej
Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 755 39 00 - centrala
fax. (89) 755 07 58
 
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611