Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Niedziela, 14 Lipiec 2024 Imieniny: Marceliny i Bonawentury

Aktualności

Gmina Reszel po raz drugi wygrała sprawę o wysokość dotacji dla byłego przedszkola

To już drugie postępowanie sądowe, złożone przeciwko Gminie Reszel. W tej sprawie, sąd przychylił się do argumentów podnoszonych przez pozwaną gminę Reszel i przyznał jej rację, oddalając powództwo w całości. 
czytaj dalej

Gminny Dzień Sołtysa 2024

14 marca 2024 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu, na zaproszenie Burmistrza Reszla Marka Janiszewskiego, zgromadzili się sołtysi Sołectw Gminy Reszel. Świętowali wspólnie, obchodzony w naszym kraju 11 marca, Dzień Sołtysa. 
Jak co roku, spotkanie rozpoczął Burmistrz Reszla Marek Janiszewski, który przywitał zaproszonych gości. Włodarz gminy podziękował sołtysom za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków i złożył życzenia. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania mijającej kadencji oraz dwu poprzednich. W spotkaniu wzięli udział także: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu Beata Subocz, Zastępca Burmistrza Reszla Jerzy Bajorek oraz Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Reszlu Monika Łomżyńska. Sołtyski i Sołtysi otrzymali pamiątkowe listy i upominki, po czym podziękowali władzom gminy za dobrą współpracę i przychylność w realizacji zadań na terenach wiejskich. Następnie wszyscy zasiedli do wspólnego obiadu. Jeszcze raz składamy najlepsze życzenia wszystkim Sołtysom i życzymy powodzenia w realizacji dalszych życiowych planów. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19Galeria zdjęć: Dzień Sołtysa 2024

Ogłoszenie Burmistrza Reszla o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Reszel.

Plan ogólny gminy jest obowiązkowym aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zawarte w planach ogólnych są wiążące dla planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To właśnie ten dokument określi, czy na terenie Twojej działki powstaną jakiekolwiek zabudowania. 
czytaj dalej

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2024 roku

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli: 
 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle;
  2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
  3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Dofinansowanie udzielane jest podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa

ANKIETA dotycząca zagospodarowania ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH na terenie Gminy Reszel w roku 2023

Gmina Reszel zwraca się z prośbą do Mieszkańców kompostujących odpady biodegradowalne o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej kompostowania odpadów biodegradowalnych we własnym kompostowniku. Dane posłużą do sporządzenia sprawozdania z gospodarki odpadami za rok 2023.
 
 

Życzenia - Dzień Sołtysa 2024r.

Życzenia

Życzenia

Podpisanie umowy na przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej

26 lutego 2024 roku, w Urzędzie Gminy w Reszlu, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał, z Prezesem Zarządu Firmy Budowlanej Domex Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim Dawidem Typą umowę na zadanie „Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej”. 
czytaj dalej

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim oraz  wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. – I rata. II rata w terminie do dnia 31 maja 2024 r. oraz III rata w terminie do dnia 30 września 2024 r. 
 
Niezłożenie oświadczenia oraz/lub niedokonanie opłaty raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty lub wygaśnięciem zezwolenia.
 
Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosić można:
 
Przelewem:
 1. Na indywidualny rachunek bankowy Przedsiębiorcy;
 2. Na rachunek bankowy Gminy Reszel:
(Bank Spółdzielczy w Reszlu nr rachunku: 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001)
W kasie Urzędu Gminy w godzinach: (płatność kartą lub gotówką) 
 
Poniedziałek od 8:00 do 14:30
Wtorek od 7:30 do 14:00
Środa od 7:30 do 14:00
Czwartek od 8:00 do 14:30
Piątek od 7:30 do 14:00
 
 
Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel
I piętro, pokój nr 14, Tel. 89 755 39 09
 
 
1 ... 4 5 6 7 8 ... 34
Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.