Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Reszla o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Reszel.

  • 14-03-2024
Plan ogólny gminy jest obowiązkowym aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zawarte w planach ogólnych są wiążące dla planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To właśnie ten dokument określi, czy na terenie Twojej działki powstaną jakiekolwiek zabudowania. 
 
  • 7 lipca 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw, która weszła w życie 24 września 2023 r.
  • Podstawową zmianą jest wprowadzenie planu ogólnego gminy, zastępującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, jako obligatoryjny akt prawa miejscowego.
  • Plan ogólny gminy obejmuje całą gminę i służy do oceny zgodności planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy.
  • Po zmianach warunki zabudowy będą wydawane tylko na obszarach wskazanych w planie ogólnym.
  • Plan ogólny określa strefy planistyczne, gminne standardy urbanistyczne, obszary uzupełnienia zabudowy i obszary zabudowy śródmiejskiej, a także regulacje dotyczące standardów dostępności infrastruktury społecznej.
  • Ustalenia planu ogólnego uwzględniają m.in. politykę przestrzenną gminy, obszary ochrony przyrody, tereny górnicze, infrastrukturę społeczną i transportową, oraz zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową.
  • Plany ogólne dla każdej gminy muszą być sporządzone do 31 grudnia 2025 roku.
 
Załączniki:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU