KORONAWIRUS

KOMUNIKAT

 • 12-03-2020
 
 
 
KOMUNIKAT
 
 
 
 
Szanowni Państwo
 
Ze względu na zagrożenie, spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19)
 
zawiesza się przyjmowanie interesantów
przez Burmistrza Reszla
 
Informacji w zakresie spraw realizowanych w Urzędzie Gminy udzielają pracownicy pod nr telefonów:
 
Sekretariat urzadgminy@gminareszel.pl 89 755 39 00
Straż Miejska strazmiejska@gminareszel.pl 89 755 39 12
Zarządzanie Kryzysowe, P.POŻ krzysztof.iwanow@gminareszel.pl 89 755 39 18
Biuro Rady radamiejska@gminareszel.pl 89 755 39 07
Działalność Gospodarcza klaudia.zubrycka@gminareszel.pl 89 755 39 05
Sprawy podatkowe roland.ballo@gminareszel.pl 89 755 39 22
Deklaracje na odpady danuta.ciarka@gminareszel.pl 89 755 39 21
Planowanie przestrzenne piotr.chamik@gminareszel.pl 89 755 39 28
Urząd Stanu Cywilnego
(dowody osobiste, ewidencja ludności) 
usc@gminareszel.pl
ewidencja@gminareszel.pl
89 755 39 06
Rolnictwo, ochrona środowiska, odpady malgorzata.stadnik@gminareszel.pl
gabriela.tylus@gminareszel.pl 
89 755 39 11
Inwestycje i zam. publiczne paulina.boroszko@gminareszel.pl
kamil.rozberg@gminareszel.pl
89 755 39 29
Nieruchomości grazyna.galka@gminareszel.pl  89 755 39 20
Drogi marek.plocienniczak@gminareszel.pl 89 755 39 27
 
 
Prosimy stawiać się tylko na uprzednio wyznaczone terminy wizyt.  
 
Zachęcamy do o kontaktów z Urzędem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:
- poprzez platformę ePUAP                    www.epuap.gov.pl
- przez platformę e-usług  na stronie        www.euslugi.gminareszel.pl 
 
Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów Urzędu znajdują się na stronie internetowej
Urzędu w zakładce Pozostałe/Kontakt
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 78/2021
Burmistrza Reszla
z dnia 01 lipca 2021 roku

w sprawie: organizacji pracy Urzędu Gminy w Reszlu na czas stanu epidemii

Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, w związku z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 878)

zarządzam co następuje:

§ 1.1. Z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  stanu epidemii do odwołania pracownicy Urzędu realizują zadania Gminy z zachowaniem wymogów sanitarnych.
2.Interesanci przyjmowani będą przy zachowaniu nakazów sanitarnych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa  COVID-19 .
2. Preferowane formy kontaktu z Urzędem,  w tym składanie dokumentów i wniosków to: 

 1. forma elektroniczna z wykorzystaniem
  • platformy ePUAP         www.epuap.gov.pl ,  lub
  • platformy e-usług         www.euslugi.gminareszel.pl  , 
  • poczta elektroniczna (adresy mailowe do poszczególnych pracowników zamieszczone są na stronie podmiotowej BIP) , lub
 2. za pośrednictwem poczty,  lub 
 3. przez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściach do Urzędu  przy ul. Rynek 24 i ul. Reymonta 1-4 (Dział Techniczno-Budowlany) .

§ 2. Do odwołania zawiesza się bezpośrednie przyjmowanie interesantów przez Burmistrza. 

§ 3.1. Z dniem 05 lipca 2021 r. wznawia się funkcjonowanie kasy w Urzędzie Gminy w Reszlu.
2. Podatki i opłaty lokalne można również  wpłacać:

 1. za pomocą platformy  e-usług  (www.euslugi.gminareszel.pl)
 2. na poczcie lub w banku na rachunek bankowy Gminy Reszel 

   Bank Spółdzielczy w Reszlu  04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu do niezwłocznego informowania kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik realizuje zadania,  o wszelkich kontaktach z innymi osobami bądź ogniskami epidemii, które mogłyby skutkować ewentualnym zachorowaniem na COVID-19.
2.Nakazuje się zmaksymalizowanie odpowiednich działań profilaktyczno - sanitarnych w budynku Urzędu, w szczególności w zakresie przeprowadzania dezynfekcji pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

§ 5.Tracą moc 

 1. Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Reszla z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie określenia sposobu świadczenia pracy w Urzędzie Gminy w Reszlu w związku z intensyfikacją rozwoju epidemii,
 2. Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Reszla z dnia 09 marca 2021  roku w sprawie określenia sposobu świadczenia pracy w Urzędzie Gminy w Reszlu w związku z intensyfikacją rozwoju epidemii,
 3. Zarządzenie Nr  29/2021 Burmistrza Reszla z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy w Reszlu na czas stanu epidemii.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU