Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Piątek, 19 Lipiec 2024 Imieniny: Wincentego i Wodzisława

Aktualności

Plebiscyt - Mistrzowie AGRO

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować o rozpoczęciu głosowania w kolejnej edycji akcji MISTRZOWIE AGRO – największym plebiscycie sołeckim i rolniczym w Polsce, prowadzonym w naszym województwie przez „Gazetę Olsztyńską” i „Polska Metropolię Warszawską” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.
 
Laureaci konkursu zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu wojewódzkim, a ostatecznie w skali całego kraju.
 
Serdecznie gratulujemy uzyskania nominacji z Państwa gminy kandydatów w następujących kategoriach:
 
Agroturystyka Roku:
 • Agroturystyka Badzińscy,
 • Agroturystyka ELTADO,
 • Agroturystyka U Ani
 
Koło Gospodyń Wiejskich Roku:
 • KGW Klewnianki w Klewnie,
 • KGW Słoneczniki w Siemkach,
 • KGW w Łężanach
 
Sołtys Roku:
 • Krzysztof Rębowski,
 • Bożena Chamik,
 • Agnieszka Paprota,
 • Dorota Witek
 
Lider Społeczności Roku:
 • Agnieszka Pełkowska Paprota
 
Tak liczne nominacje są wyrazem uznania i docenienia pracy rolników, sołtysów, sołectw, kół gospodyń wiejskich oraz liderów społeczności. Prosimy o poinformowanie zgłoszonych kandydatów o uzyskaniu nominacji oraz o zamieszczenie informacji o starcie akcji na Państwa stronie internetowej.
 
Wszystkie ważne informacje o plebiscycie można znaleźć w naszym serwisie internetowym pod adresem www.gazetaolsztynska.pl/agro
 
Tegoroczna edycja akcji została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Iwona Walkowicz
Główny Koordynator Akcji 
tel. 691 770 005
iwona.walkowicz@polskapress.pl
 

Podsumowanie kadencji samorządu 2018-2024

04 kwietnia 2024 roku odbyło się spotkanie podsumowujące kadencję samorządu 2018-2024. 
Na spotkaniu, zorganizowanym przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Reszlu Beatę Subocz i Burmistrza Marka Janiszewskiego, obecni byli Radni Rady Miejskiej w Reszlu VIII Kadencji, Sołtysi sołectw z terenu Gminy Reszel oraz prezesi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Reszel, a także kierownictwo Urzędu Gminy w Reszlu. Pani Przewodnicząca przywitała zebranych gości i podziękowała im za współpracę.
 
Następnie podsumowania swojej ponad 13 letniej działalności dokonał Pan Burmistrz. Podziękował on swoim najbliższym współpracownikom: Sekretarz Gminy Urszuli Sawie, Skarbnikowi Julicie Paprockiej, Radczyni Prawnej Monice Szypulewskiej oraz swojemu zastępcy Jerzemu Bajorkowi. Włodarz gminy także podziękował podobnie, jak Przewodnicząca Rady Miejskiej sołtysom, radnym oraz szefom jednostek. Wspólnie wręczyli pisemne podziękowania oraz drobny upominek. W czasie uroczystości zebrani zwierzchnicy instytucji podległych Burmistrzowi podziękowali Markowi Janiszewskiemu i Jerzemu Bajorkowi za długoletnią współpracę. Część artystyczną zapewniło troje wykonawców: Henryka Pieniak. Wiesława Hajduk i Bogdan jakubowski, wykonali oni kilka piosenek, w tym jedną o Reszlu i sprawili, że publiczność świetnie się bawiła. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

22Galeria zdjęć: Podsumowanie kadencji samorządu 2018-2024

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Reszel

Stan na dzień 29.03.2024r.:
97 złożonych wniosków
82 podpisanych umów
46 zakończonych przedsięwzięć
Wypłacona kwota dofinansowań

1 361 105,72 złotych

Podpisanie umowy na elewację ŚDS

18 marca 2024 roku Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał umowę z przedsiębiorstwem Karol Szymon Siłkowski ,,ARS” na zadanie pod nazwą: ,,Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym Kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS”. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wartość przedmiotu zamówienia to 1 350 000,01 złotych, z czego 94,37% to dofinansowanie w kwocie 1 274 000,00 złotych.
czytaj dalej

Gmina Reszel po raz drugi wygrała sprawę o wysokość dotacji dla byłego przedszkola

To już drugie postępowanie sądowe, złożone przeciwko Gminie Reszel. W tej sprawie, sąd przychylił się do argumentów podnoszonych przez pozwaną gminę Reszel i przyznał jej rację, oddalając powództwo w całości. 
czytaj dalej

Gminny Dzień Sołtysa 2024

14 marca 2024 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu, na zaproszenie Burmistrza Reszla Marka Janiszewskiego, zgromadzili się sołtysi Sołectw Gminy Reszel. Świętowali wspólnie, obchodzony w naszym kraju 11 marca, Dzień Sołtysa. 
Jak co roku, spotkanie rozpoczął Burmistrz Reszla Marek Janiszewski, który przywitał zaproszonych gości. Włodarz gminy podziękował sołtysom za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków i złożył życzenia. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania mijającej kadencji oraz dwu poprzednich. W spotkaniu wzięli udział także: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu Beata Subocz, Zastępca Burmistrza Reszla Jerzy Bajorek oraz Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Reszlu Monika Łomżyńska. Sołtyski i Sołtysi otrzymali pamiątkowe listy i upominki, po czym podziękowali władzom gminy za dobrą współpracę i przychylność w realizacji zadań na terenach wiejskich. Następnie wszyscy zasiedli do wspólnego obiadu. Jeszcze raz składamy najlepsze życzenia wszystkim Sołtysom i życzymy powodzenia w realizacji dalszych życiowych planów. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19Galeria zdjęć: Dzień Sołtysa 2024

Ogłoszenie Burmistrza Reszla o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Reszel.

Plan ogólny gminy jest obowiązkowym aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zawarte w planach ogólnych są wiążące dla planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To właśnie ten dokument określi, czy na terenie Twojej działki powstaną jakiekolwiek zabudowania. 
czytaj dalej

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2024 roku

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli: 
 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle;
  2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
  3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Dofinansowanie udzielane jest podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa

ANKIETA dotycząca zagospodarowania ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH na terenie Gminy Reszel w roku 2023

Gmina Reszel zwraca się z prośbą do Mieszkańców kompostujących odpady biodegradowalne o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej kompostowania odpadów biodegradowalnych we własnym kompostowniku. Dane posłużą do sporządzenia sprawozdania z gospodarki odpadami za rok 2023.
 
 

Życzenia - Dzień Sołtysa 2024r.

1 ... 4 5 6 7 8 ... 34
Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.