Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 17 Czerwiec 2024 Imieniny: Laury i Adolfa

Edukacja

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Komunikat Dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu
o terminieI etapu rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do
klasy I 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Reszlu
 
 1. Postanowienia ogólne.
  1. Do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/21 przyjmowane są:
   1. Dzieci w wieku 7 lat urodzone w 2013 roku 
   2. Dzieci w wieku 6 lat urodzone w roku 2014 na wniosek rodzica, jeśli dziecko  korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej potwierdzającej możliwość rozpoczęcia nauki w szkole;

    Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie:
    • zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku - dotyczy dzieci spoza obwodu; 
    • oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów*, na przetwarzanie danych osobowych dziecka, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
      
  2. Dokumenty można pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły od dnia 2 marca 2020. Zgłoszenie i wniosek są również do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.sp3.reszel.pl w zakładce Rekrutacja do szkoły / dokumenty do pobrania.
  3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  4. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
    
 2. Rekrutacja
  1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
   1. Złożenie zgłoszenia lub wniosku w sekretariacie szkoły w terminie od 2 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. w godz. 8.00-15.00;
   2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
   3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły nie później niż do 29 marca 2020 roku
   4. postępowanie odwoławcze;
   5. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.
  2. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 
  3. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych przez Radę Miejską w Reszlu w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej.
  4. Publikacja wyników naboru odbędzie się po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 29 marca poprzez zamieszczenie  list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń w szkole.
  5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się 21 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 
    
 3. Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji
  Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów*, na przetwarzanie danych osobowych dziecka, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lub wymaganymi oświadczeniami, niezbędnymi do realizacji procesu rekrutacji.
  1. Wniosek i oświadczenia pobiera się w sekretariacie zespołu ul. Konopnickiej 2 lub ze strony www.sp3.reszel.pl w zakładce rekrutacja do szkoły / dokumenty do pobrania.
  2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się do 14 marca br. do dyrektora szkoły pierwszego wyboru (sekretariat zespołu ul. Konopnickiej 2).
    
 4. Procedura  odwoławcza
  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do K1misji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
  3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
  4. Dyrektor zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 
 

Dzień Patrona Zespołu Szkół w Reszlu

19 lutego to najważniejsza data w kalendarzu roku szkolnego Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu. Tego bowiem dnia, w rocznicę urodzin Macieja Rataja oddajemy hołd Patronowi szkoły. Rok 2020 jest także szczególny dla szkoły. Świętujemy bowiem 30. rocznicę nadania szkole imienia naszego patrona oraz 65. rocznicę powstania dzisiejszej szkoły przy ul. Łukasińskiego. 
czytaj dalej

Dzień Patrona Szkoły w ZS im. Macieja Rataja w Reszlu

  

Walentynkowo to także bezpiecznie

Walentynkowe przedpołudnie dla uczniów trzeciej klasy pożarniczej z Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu okazało się być niezwykle pracowitym. Wraz  z druhami z reszelskiego OSP postanowili udowodnić, że Walentynki  to doskonała możliwość, by wyrazić troskę i zadbać o drugiego człowieka, który może potrzebować naszej pomocy w tych najbardziej zagrażających ludzkiemu życiu chwilach. 
 
czytaj dalej

Erasmus + w Turcji... Tak niewiele trzeba by pomagać innym...

Turcja uchodzi za symbol łączący różne światy: Azję z Europą, tradycję z nowoczesnością, islam ze świeckim sposobem na życie. Nasza wiedza o Turcji do tej pory  opierała się głównie na wiadomościach z internetu oraz tureckich serialach. Szybko uświadomiliśmy sobie, że to, co widzimy w tureckich serialach to bajka, a życie tam  w wielu kwestiach  nie różni się do naszego. To właśnie w tym kraju odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizowanego  w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu projektu Erasmus plus “ Raising Responsible Citizen”.
czytaj dalej

W walce z czadem

W środę 16 października młodzież klas pożarniczych Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu pod okiem nauczyciela edukacji pożarniczej kpt. Sławomira Siwka z Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie przy wsparciu druhów OSP Reszel wzięła udział w ogólnopolskiej akcji  edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”
czytaj dalej

Przyszłość demokracji - kolejny etap przygody uczniów i nauczycieli ZS Reszel z projektem Erasmus +

Benavente - małe miasteczko w Portugalii to cudowne miejsce, w którym odbyło się  kolejne spotkanie partnerskie  realizowanego w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu projektu międzynarodowego Erasmus + “Raising Responsible Citizen". 
czytaj dalej

Pożegnanie przedszkola

19 czerwca 2019 r. był dniem szczególnym, gdyż nadszedł czas pożegnania z przedszkolem. W tym dniu odbyła się uroczystość zakończenia przedszkola. 
czytaj dalej

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Reszlu

19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Szczególnego roku, w którym edukację zakończył ostatni rocznik gimnazjum i po raz pierwszy po wprowadzeniu reformy edukacji ze szkołą pożegnali się ósmoklasiści.
czytaj dalej

Akcja Góra Grosza w SP 3 w Reszlu

Co roku w szkołach i przedszkolach w całej Polsce odbywa się wielka zbiórka monet, organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. To już XIX edycja Góry Grosza, do której kolejny raz w tym roku szkolnym przystąpiła także nasza Szkoła.
czytaj dalej
1 2 3 4
Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.