Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Wtorek, 25 Czerwiec 2024 Imieniny: Łucji i Wilhelma

Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+

Zdalna Szkoła + - informacje o projekcie

 
Nazwa projektu: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

Cel projektu: dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo

Beneficjent: Gmina Reszel

Wartość: 55 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 55 000,00 PLN - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa

Procent dofinansowania: 100% - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa (bez wkładu JST)

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"

Lata realizacji: 2020
 
Celem głównym projektu jest: CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów. Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Dlatego ten program kierujemy głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Ponownie to jednostkom samorządu terytorialnego powierzamy decyzję o wyborze konkretnych rodzin.
 
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
Założenia wynikające ze złożonego wniosku do CPPC - 29 maja 2020 roku:
W ramach projektu przewidywany jest zakup nw. sprzętu za łączną kwotę 55 000,00 zł:
laptop: 16 szt. x 3 400,00 zł/szt. = 54 400,00 zł
mysz: 16 szt. x 18,75 zł/szt. = 300,00 zł
ubezpieczenie: 300,00 zł
 
Zakupowane laptopy zostaną przekazane do Zespołu Szkolono Przedszkolnego w Reszlu. Szacunkowo wsparciem zostanie objętych 5 nauczycieli oraz 11 uczniów, w tym 5 uczniów z rodzin wielodzietnych (3+)
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 755 39 00 - centrala
fax. (89) 755 07 58
 
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611