Aktualności

I Sesja Rady Miejskiej w Reszlu IX kadencji

 • 09-05-2024
7 kwietnia 2024 roku odbyły się wybory samorządowe, w których wybrane zostały rady gmin, powiatów i sejmiki województwa oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. W związku z tym, w ciągu 7 dni od upływu kadencji 2018-2024, komisarze wyborczy zobowiązani byli, zgodnie z  przepisami prawa do zwołania pierwszych sesji rad wszystkich szczebli. 
 
W Reszlu została zwołana na 7 maja, na godz.13:00. I Sesja Rady Miejskiej w Reszlu IX kadencji odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu, rozpoczęła ją p. Jolanta Grzyb – Radna Senior. W czasie sesji nowo wybrani Radni oraz Burmistrz Andrzej Lewandowski, odebrali, z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Reszlu p. Anny Kuriaty, zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu głos zabrał ustępujący Burmistrz Marek Janiszewski, który podsumował okres sprawowania swej funkcji i życzył powodzenia nowym władzom gminy.
 
Następnie głos zabrał nowy Burmistrz Reszla Andrzej Lewandowski, który podziękował ustępującemu Burmistrzowi oraz mieszkańcom gminy za zaufanie, którym został obdarzony.  W czasie obrad radni dokonali wyboru przewodniczącego, którym został  Andrzej Adamiak, a także wiceprzewodniczącej, którą została Ewa Tarnicka, po czym  Radna Senior przekazała prowadzenie sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Reszlu Andrzejowi Adamiakowi. W czasie sesji powołane zostały komisje stałe oraz Komisja Rewizyjna 
i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Skład Rady Miejskiej w Reszlu IX kadencji:
 1. Andrzej Adamiak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu
 2. Jarosław Bochno
 3. Daria Krystyna Crimella
 4. Szymon Gałka – Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy Reszel Rady Miejskiej w Reszlu
 5. Jolanta Bożena Grzyb – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 
 6. Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Reszlu
 7. Jerzy Michał Jałoszewski
 8. Grzegorz Jaruga – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reszlu
 9. Patryk Klimko
 10. Leszek Kuszczak
 11. Waldemar Osiński
 12. Barbara Sikora
 13. Katarzyna Ślimak – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Reszlu
 14. Ewa Tarnicka – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu
 15. Dawid Zajk
 16. Jarosław Żyła – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reszlu

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

31Galeria zdjęć: I Sesja Rady Miejskiej w Reszlu IX kadencji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU