Edukacja

Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces

  • 28-10-2019
  • Autor: Danuta Baten

 
Od września 2019 roku w Przedszkolu Samorządowym w Reszlu realizowany jest Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pod hasłem „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces
Celem projektu jest wzrost udziału dzieci w edukacji przedszkolnej, poprzez wykorzystanie 14 wolnych miejsc w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu oraz wzrost kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności. 
 
W ramach projektu 110 dzieci z przedszkola bierze udział w różnorodnych zajęciach. 
 
W ramach projektu realizowane są:
 
1. Zajęcia z języka angielskiego.
 
Dzieci poznają podstawy języka angielskiego poprzez naukę wyliczanek, wierszy, piosenek i zabaw. Program zajęć jest dostosowany do każdej grupy wiekowej. Tradycyjne wykłady i ćwiczenia są  zastąpione zajęciami z wykorzystaniem  aktywizujących metod nauczania.  Na potrzeby zajęć zakupione zostaną: zabawki, pacynki, kukiełki, karty obrazkowe, kolorowanki, plakaty, plansze z ilustracjami, gry edukacyjne, płyty CD                     z nagraniem piosenek i rymowanek, także tablica multimedialna i laptopy dla dzieci. Nauka języka angielskiego będzie się opierać na programie multimedialnym, uzupełnionym przez podręczniki.
 
2. Zajęcia teatralne – Przedszkolak widzem i aktorem.
 
Tematyką tych zajęć są zabawy i gry integracyjne w grupie teatralnej, tworzenie prostych scenek dramowych, scenki sytuacyjne, improwizowane, gry rozbudzające wyobraźnię, gry w wyobrażonych sytuacjach, ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową, wyrażanie emocji, uczuć gestem, mimiką, ruchem, ćwiczenia emisyjne i praca nad dykcją, ćwiczenia pamięci, praca nad spektaklem, projektowanie i wykonywanie scenografii i rekwizytów, występ. Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej                            i ruchowej. Mamy nadzieję, że wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przyniesie im wiele korzyści: rozwinie wyobraźnię, kreatywność, przedsiębiorczość, udoskonali mowę, wpłynie na umuzykalnienie oraz zwiększy  poczucie własnej wartości. Na potrzeby zajęć zostaną zakupione: pacynki, kurtyny teatralne, makatki kolorowe poduchy, chusta animacyjna itp.
 
3. Zajęcia muzyczne z elementami tańca ,,Dziecko i muzyka” 
 
Dzięki zajęciom tanecznym dzieci nauczą się podejmowania  inicjatyw oraz wrażliwości na potrzeby i uczucia innych. Ponadto staną się bardziej wprawne w komunikowaniu i dzieleniu się doświadczeniami z innymi ludźmi. Zbiorowe uczestniczenie w zabawach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności, sprzyja w przyswajaniu form współżycia. W zakresie wychowania umysłowego obcowanie z muzyką pobudzi proces spostrzegania, wyobraźni, kreatywności, koncentracji uwagi, rozwinie inwencję twórczą, wpłynie na rozwój zainteresowań i umiejętności. Na potrzeby zajęć zostaną zakupione: instrumenty, szafka z instrumentami, zestaw do rytmiki, grające tuby, dzwonki itp.
 
4. Zajęcia plastyczne ,,Mali artyści”
 
Zajęcia mają na celu pobudzanie ciekawości. Zajęcia plastyczne przyczyniają się do rozwijania spostrzegawczości i kształtowania umiejętności świadomej obserwacji zjawisk i ludzi, stymulują wyobraźnię, pobudzają i rozwijają ciekawości poznawczą, a także  otwartość na cudze uczucia i opinie, kształtują umiejętności współpracy w grupie zadaniowej. Na potrzeby zajęć zostaną zakupione: wyprawki plastyczne, mazaki, pastele, sztalugi i różnego rodzaju materiały do zajęć plastycznych. 
 
5. Zajęcia konstrukcyjno-kreatywne
 
Zajęcia są oparte na zabawach plastycznych i konstruktorskich, których celem jest ukazanie różnorodności świata i kultur. Ćwiczenia zdolności manualnych przygotowujące dzieci do nauki pisania to sposób na rozwijanie kreatywności dzieci, które jednocześnie pomagają dziecku zrelaksować się i wyciszyć. Wspólne budowanie z klocków przez dzieci wpływa na naukę poprzez podejmowanie inicjatywy, współpracy w grupie, budowania relacji z innymi, jak i kreatywności. W ramach zajęć zostaną zakupione różnego rodzaju klocki tematyczne do konstruowania.  
      
6. Zajęcia konstrukcyjne i robotyka 
 
Robotyka i zajęcia konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków będą aktywizować dzieci do twórczych działań i kreatywności, pracy zespołowej oraz rozwijania umiejętności technicznych.  Dzięki tym zajęciom dzieci uczą się poprzez zabawę, zajęcia z robotyki i konstrukcyjne polegają na budowaniu z klocków. Operując klockami dzieci będą bazować na charakterystycznym dla ich etapu rozwoju myśleniu konkretno-obrazowym stopniowo przechodząc do myślenia abstrakcyjnego, którego prawidłowy rozwój jest bardzo ważny podczas zdobywania wiadomości i umiejętności informatycznych, technicznych. W ramach zajęć konstrukcyjnych i robotyki zakupione zostaną zestawy klocków oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć z robotyki wraz ze sprzętem multimedialnym i tabletami.
 
7. Zajęcia logopedyczne  to dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów logopedycznych.
 
Małe trzyosobowe grupy pozwolą na prowadzenie zajęć z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem.
 
W ramach projektu 3 nauczycielki przedszkola podniosą swoje kompetencje i zdobędą nowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.
 
Zaplanowane są też warsztaty dla rodziców, które poprowadzi psycholog.
 
Tematyka szkoleń dla rodziców: 
"Jak wspólnie spędzać czas wolny z dzieckiem?" 
"Jak motywować dzieci w wieku przedszkolnym do rozwijania swoich kompetencji". 
 
W czasie trwania projektu dzieci wyjadą również na wycieczki edukacyjne, a w przedszkolu zostaną zorganizowane dodatkowe imprezy edukacyjno – integracyjne.
 
Projekt potrwa do końca czerwca 2020 roku. Dzięki zajęciom w projekcie dzieci po obowiązkowych zajęciach wychowania przedszkolnego, mają szeroki wachlarz dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, które będą przydatne nie tylko podczas nauki w szkole, ale przez całe życie.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU