Edukacja

Rusza „Akademia talentów” w ZSP w Reszlu

 • 08-01-2021
W grudniu 2020 roku, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Reszel podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie na dofinansowanie projektu „Akademia Talentów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
 
Całkowity koszt zadania wyniesie 426 895,47 zł, z czego 398 974,47 zł, to dofinansowanie. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Reszlu.

Projekt zakłada zwiększenie kompetencji kluczowych, w tym kreatywności i umiejętności pracy zespołowej oraz kompetencji matematyczno-przyrodniczych  uczniów z SP3 w Reszlu. Zwiększone zostaną kompetencje zawodowe 16 nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz właściwych postaw. Celem projektu jest również doskonalenie kompetencji  nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce i sprzęt. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r .
 
Przeprowadzone w ramach projektu zajęcia obejmą następujące zagadnienia:
 1. Robotyka z klocków.
 2. Szkolenie: Jak rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość i współpraca.
 3. Umiejętność pracy w grupie. 
 4. Metody aktywizujące w nauczaniu języka niemieckiego.
 5. Szkolenie w zakresie komputerowych programów muzycznych.
 6. Wykorzystanie neurodydaktyki w nauczaniu języka angielskiego.
 7. Szkolenie: Escape Room w praktycznym nauczaniu jęz. angielskiego. 
 8. Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.
 9. Szkolenie z zakresu umiejętności podnoszenia kreatywności u dzieci - szycie prostych zabawek z filcu.
 10. Szkolenie dotyczące  umiejętności podnoszenia kompetencji kluczowych u dzieci - „Cyfrowa Nauczanka”, czyli: tablety, cyfrowe gadżety i aplikacje przydatne w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
 11. Szkolenie na temat: Na mojej lekcji uczniowie chcą się uczyć.
 12. Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK), jako środek dydaktyczny w nauczaniu przedmiotowym.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU