E-usługi

E-usługi w Gminie Reszel

  • 08-05-2019
26 lipca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu miało miejsce podpisanie umowy na zadanie pod nazwą: Modernizacja okablowania strukturalnego z adaptacją pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy w Reszlu w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
Podpisania umowy dokonał Burmistrz Reszla Marek Janiszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Julity Paprockiej z firmą Instalatorstwo Elektryczne Tadeusz Monkiewicz. Wartość inwestycji wynosi 125 197,49 zł.
 
Zadanie obejmuje:
 
Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w szczególności wykonanie:
  • połączeń zamiennych instalacji teletechnicznej LAN polegających na: demontażu i przeniesieniu urządzeń aktywnych typu switch/router/firewall, wykonaniu podłączenia za pomocą patchcord-ów,
  • demontażu istniejących koryt i kabli instalacji teletechnicznej,
  • prac przygotowawczych i prac budowlanych, przejść i przewiertów instalacyjnych,dostawy i montażu klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni wraz z jednostką zew. z montażem na poddaszu budynku,
  • dostawy i posadowienia szafy serwerowej wraz z wyposażeniem,
  • dostawy i montażu paneli gaśniczych w szafie RACK,
  • instalacji elektrycznej,
  • instalacji okablowania strukturalnego,
  • pomiarów elektrycznych i teletechnicznych,
  • instalacji teletechnicznych - System alarmowy i SKD, Centrala telefoniczna, urządzenia aktywne.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU