E-usługi

Wdrożenie e-usług

  • 08-05-2019
5 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu nastąpiło podpisanie umowy na zadanie „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych oraz modernizacja strony www” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał ją przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Julity Paprockiej z firmą ZETO PROJEKT Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pawła Sadowskiego – Prezesa Zarządu.
 
Przedmiotem Umowy jest realizacja następujących zadań:
  • zakup i wdrożenie licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca;
  • modernizacja systemu dziedzinowego;
  • zakup i wdrożenie licencji modułu komunikacji dla CPeUM;
  • zakup i wdrożenie licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
  • opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP
  • modernizacja strony www
Łączna wartość brutto realizacji przedmiotu umowy wynosi 499 736,70 zł.
 
Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel pozwoli mieszkańcom w szybszy i łatwiejszy sposób załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, bez wychodzenia z domu.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU