Rewitalizacja MOK

Remont Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu w ramach Rewitalizacji Miast Sieci Cittaslow

  • 08-05-2019
Prace nad Rewitalizacją Miast Sieci Cittaslow w Reszlu trwają od 2014 roku.  Rewitalizacja obejmuje kompleksowe działania podejmowane na terenie miasta, przede wszystkim w starych dzielnicach, zaniedbanych pod względem przestrzennym, gospodarczym, estetycznym, infrastrukturalnym, komunikacyjnym i funkcjonalnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Rewitalizacja stanowi istotny instrument rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Poprawa jakości życia rozumiana jest jako zapewnienie bezpieczeństwa, godziwych warunków mieszkaniowych, opieki zdrowotnej, warunków edukacji, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz kulturowego, przywrócenia ładu w przestrzeni miejskiej, wzrostu aktywności gospodarczej oraz odbudowy więzi społecznych.
 
Prace przygotowawcze to bardzo trudny i żmudny proces, który musiało przejść każde miasto ubiegające się o środki na ten cel. W Reszlu planowane są dwie inwestycje: rewitalizacja budynku MOK i przywrócenie funkcji rekreacyjnych parkowi miejskiemu. W parku nastąpi uporządkowanie terenu, dostosowanie go dla osób z niepełnosprawnościami, zmodernizowane zostaną istniejące dojazdy i dojścia do parku w tym modernizacja terenu przyległego do parku od strony ulicy Słowiańskiej będącego tzw. „języczkiem” parku. Ponadto w ramach  realizowanego  projektu nastąpi poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Przebudowana zostanie ulica Podzamcze oraz część ulicy Słowackiego wraz z infrastrukturą podziemną.
 
Od lipca bieżącego roku trwają prace remontowe w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu. Trwa kompleksowy remont polegający na przystosowaniu go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianie instalacji sanitarnych, elektrycznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, prace remontowo – konserwatorskie ścian elewacji, ścian wewnątrz budynku, ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku, dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, orynnowania itp.
 
W chwili obecnej widać znaczny postęp w pracach remontowych. Przechodząc obok budynku można zobaczyć jak zmienia się elewacja. Zostają nałożone nowe tynki, wyczyszczone cegły. Zdemontowana została stolarka okienna i drzwiowa. Znaczną część prac remontowych w chwili obecnej ukierunkowano na remont dachu i wymianę jego elementów nośnych. Także w środku zmianie ulega rozkład pomieszczeń. Obecnie trwają prace rozbiórkowe starych pomieszczeń. Szczególnie widoczne dla użytkowników Miejskiego Ośrodka Kultury będzie zrównanie poziomu sali widowiskowej, która po remoncie będzie płaska co umożliwi organizację różnego typu imprez. Koniec prac remontowych  planowany jest w czerwcu 2018 roku. Rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych w parku planowane jest na 2018 rok.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU