Rozwój przestrzeni publicznej

Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu

  • 08-05-2019
13 czerwca 2018 r., Burmistrz Reszla Marek Janiszewski oraz Skarbnik Gminy Julita Paprocka podpisali umowę z firmą GN-KNIT Building Division Spółka z o.o. na roboty budowlane i obsługę inwestorską zadania: „Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu” realizowanego w ramach zadania: „Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”.
W zakresie robót przewidywana jest modernizacja terenu przyległego do parku od strony ulicy Słowiańskiej, będącego tzw. „języczkiem” parku, gdzie powstaną: skatepark, tor rowerowy, fontanna, miejsce rekreacji i wypoczynku, plac zabaw, urządzenia fitness i inne.
 
Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu w zakresie zieleni, alejek spacerowych, placu z fontanną posadzkową i urządzeń rekreacyjnych. Alejki zaprojektowano utwardzone z kostki betonowej i granitowej oraz nawierzchni bezpiecznej, plac z płyt granitowych, place zabaw o powierzchni bezpiecznej. Zaprojektowane zostały również ścieżka zdrowia, minirampa skatepark, altany, tor rowerowy oraz ławki i stoliki. Zieleń zaplanowano w formie trawników sportowych oraz nasadzeń ozdobnych.
 
W ramach inwestycji planuje się wykonanie:
  • instalacji oświetlenia terenu i monitoringu
  • przyłącze wody i instalację wodną fontanny
  • odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej
  • instalację technologiczną kanalizacji deszczowej na potrzeby fontanny
 
Dodatkowo zaprojektowane zostały urządzenia do pasywnego spędzania wolnego czasu: dwie altanki, ławki, stoliki szachowe, stoliki rekreacyjne i miejsca do grillowania. Teren ogrodzony zostanie ażurowym ogrodzeniem o wysokości 120 centymetrów. Cały teren dostępny będzie dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi. Całkowita powierzchnia zagospodarowanego terenu wyniesie 6767 m2.
Wartość brutto zadania to 3 960 613,53.
 
Zadanie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 
Fot. Danuta Baten, Karol Światłowski

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Zagospodarowanie terenu edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU