Profilaktyka uzależnień

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO – lipiec 2023 r.

  • 02-08-2023

 
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA
Lp. Nazwa organizacji Adres Kontakt
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Pocztowa 9
11-400 Kętrzyn  
tel. 89 751 09 00
e-mail pcprketrzyn@wp.pl

 

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE PRROGRAMY KOREKCYJNO – EDUKACYJNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ
Lp. Nazwa organizacji Adres Zakres oddziaływań
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Pocztowa 9
11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 09 00 pcprketrzyn@wp.pl
- spotkania grupowe
- konsultacje indywidualne Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.  
 
 
JEDNOSTKI REALIZUJĄCE PROGRAMY PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ
Lp. Nazwa organizacji Adres Zakres oddziaływań
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Pocztowa 9
11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 09 00 pcprketrzyn@wp.pl
- spotkania grupowe
- konsultacje indywidualne Uczestnikiem może być każda osoba, która chciałaby poprawić lub zrozumieć swoją sytuację związaną z występowaniem przemocy.

 

WYKAZ ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARYNYCH
Lp. Gmina Imię i nazwisko przewodniczącego Adres Kontakt
1. Miejska Kętrzyn Izabela Narwojsz
ul. Pocztowa 11
11-400 Kętrzyn
89 751 29 01
mopsketrzyn@miastoketrzyn.pl
2. Wiejska Kętrzyn Krzysztof Plewnia
ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
89 751 41 29
gops.ketrzyn@wp.pl
3. Reszel Małgorzata Kietlińska
ul. Kolejowa 25 a
11-440 Reszel
89 755 02 33
mops_reszel@wp.pl
4. Srokowo Katarzyna Żejmo
ul. Plac Rynkowy 14
11-420 Srokowo
89 754 45 33
sekretariat@cussrokowo.pl
5. Korsze Artur Romanowski
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
89 754 00 04
mops_sekretariat@korsze.pl
6. Barciany Paweł Hoszkiewicz
ul. Wojska Polskiego 7
11-410 Barciany
89 753 11 87
gopsbarciany@wp.pl

 

WYKAZ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Lp. Gmina Imię i  nazwisko kierownika/dyrektora  Adres Kontakt  
1. Miejska Kętrzyn Katarzyna Hoszkiewicz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 11
11-400 Kętrzyn
89 751 29 01
mopsketrzyn@miastoketrzyn.pl
2. Wiejska Kętrzyn Robert Trusewicz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
89 751 41 29
gops.ketrzyn@wp.pl
3. Reszel Patrycja Waszczuk-Ćwik
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 25 a
11-440 Reszel
89 755 02 33
mops_reszel@wp.pl
4. Srokowo Iwona Bepirszcz
Centrum Usług Społecznych
ul. Plac Rynkowy 14
11-420 Srokowo
89 754 45 33
sekretariat@cussrokowo.pl
5. Korsze Artur Romanowski
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
89 754 00 04
mops_sekretariat@korsze.pl
6. Barciany Paweł Hoszkiewicz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 7
11-410 Barciany
89 753 11 87
gopsbarciany@wp.pl

 

WYKAZ PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Lp.   Gmina   Nazwa   Adres   Kontakt  
1. Kętrzyn Przychodnia Terapii Uzależnień i
Współuzależnienia
ul. Romualda Traugutta 3   tel. 89 751 16 01    
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU