Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+

Wsparcie dla uczniów w dobie koronawirusa.

  • 15-06-2020
 
Gmina Reszel pozyskała 60 000,00 złotych na zakup komputerów w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupionych zostało 25 komputerów przenośnych, które zostaną udostępnione uczniom, którzy nie mają dostępu do Internetu.
Dzięki temu będą mogli z powodzeniem realizować podstawę programową za pośrednictwem środków masowego przekazu. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że Gmina Reszel nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Oprócz wyżej wymienionego dofinansowania, złożony został kolejny wniosek o dofinansowanie zakupu następnych komputerów dla reszelskich szkół. Złożony projekt opiewa na kwotę 55 tysięcy złotych. W tym przypadku dofinansowanie również wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU