Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+

Zdalna Szkoła - informacje o projekcie

  • 21-09-2020
 
Nazwa projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020 - 2020

Cel projektu: sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Beneficjent: Gmina Reszel

Wartość: 60 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 60 000,00 PLN - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa

Procent dofinansowania: 100% - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa (bez wkładu JST)

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Lata realizacji: 2020
 
Celem głównym projektu jest: Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
 
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
Założenia wynikające ze złożonego wniosku do CPPC - 04 kwietnia 2020 roku:
W ramach projektu przewidywany jest zakup nw. sprzętu za łączną kwotę 60 000,00 zł:
laptop: 25 szt. x 2 370,00 zł/szt. = 59 250,00 zł
mysz: 25 szt. x 20,00 zł/szt. = 500,00 zł
ubezpieczenie: 250,00 zł
 
Zakupowane laptopy zostaną przekazane do Zespołu Szkolono Przedszkolnego w Reszlu. Szacunkowo wsparciem zostanie objętych 12 nauczycieli oraz 13 uczniów.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU