Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Środa, 24 Lipiec 2024 Imieniny: Kingi i Krystyny

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Urzędu Gminy w Reszlu

Gmina Reszel zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Urzędu Gminy w Reszlu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
 • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
 • Część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Chamik.
 • E-mail: piotr.chamik@gminareszel.pl
 • Telefon: 897553928

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Reszla
 • Adres: Rynek 24, 11-440 Reszel
 • E-mail: urzadgminy@gminareszel.pl
 • Telefon: 897553900

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

URZĄD GMINY W RESZLU, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel

Do budynku prowadzą 2 wejścia, wejście główne od frontu budynku oraz wejście dodatkowe od szczytu budynku. Do obu wejść prowadzą schody, brak jest podjazdów dla wózków. 

Po wcześniejszym kontakcie, spotkanie może odbyć się na parterze obiektu w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Brak jest windy oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu bocznym do budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystuącym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kotrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://bipreszel.warmia.mazury.pl/5069/obsluga-osob-nieslyszacych-i-gluchoniemych.html

Dział Techniczno-Budowlany, ul. Reymonta 1-4, 11-440 Reszel

Do budynku prowadzi 1 wejście, od strony ul. Reymonta. Do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla wózków. 

Po wcześniejszym kontakcie, spotkanie może odbyć się w budynku głównym Urzędu Gminy w Reszlu przy ul. Rynek 24.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Brak jest windy oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystuącym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kotrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://bipreszel.warmia.mazury.pl/5069/obsluga-osob-nieslyszacych-i-gluchoniemych.html

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
  1. Publikacja strony www.gminareszel.pl – 09-05-2019 r.
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. Dostępna w serwisie www.gminareszel.pl skróty klawiaturowe (accesskey):
   • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
   • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
   • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome v 80.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X - lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X - lewy ALT + [litera_skrótu]

Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

 1. Pod adresem www.gminareszel.pl  dostępne są:
  • Dane teleadresowe siedziby Urzędu Gminy w Reszlu
  • Informacje o dostępności architektonicznej
  • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
  • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 2. Pod adresem www.gminareszel.pl dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
 3. Pod adresem http://gminareszel.pl/PL/3278/Dane_teleadresowe/ dostępny jest numer telefonu 89 755 39 00, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
 4. Gmina Reszel dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.gminareszel.pl była na poziomie WCAG 2.1.

Inne informacje i oświadczenia

 

 

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 755 39 00 - centrala
fax. (89) 755 07 58
 
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611