Akty Prawa

Akty prawa

  • 07-08-2020
Akty prawa:
  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r., poz. 399)
  2. Regulamin utrzymania czystości na terenie Gminy Reszel
    Jednym z kluczowych aktów prawnych podejmowanych przez radę miejską w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Jest on podejmowany przez radę gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Regulamin stanowi akt prawa miejscowego. Określa on szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W kontekście systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można w zakresie jego zawartości wskazać na określenie w nim wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych. 

    W ten sposób określone zostały frakcje odpadów wymagające obowiązkowo selektywnego zbierania i odbierania. Natomiast sposób tej zbiórki pozostawiono do uregulowania poprzez samą gminę - czy będzie to zbiórka u źródła, czy poprzez gminne punkty selektywnej zbiórki, czy w jeszcze jakiś inny, indywidualnie ustanowiony w danym miejscu sposób.

    Regulamin stanowi więc także kluczowy akt określający szczegółowe wymagania ustanowione przez gminę dla właścicieli nieruchomości. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU