posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

  • 07-08-2020
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH POZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY RESZEL
 
 
 
Lp.
Nazwa i adres przedsiębiorcy
Rodzaj działalności, sygnatura, numer wpisu do rejestru, data wpisu
Stacja zlewna
Ważność zezwolenia
1
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
 
ul. 1 Maja 6, 11-440 Reszel
Tel. (89) 755 06 31
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Reszlu
ul. Rataja 4, 11-440 Reszel
Art.7 ust. 5 ustawy upc.
 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454_
Gminna jednostka organizacyjna prowadząca na obszarze własnej gminy działalność, o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.
2
Przedsiębiorstwo Usługowe „Kret” Jerzy Skórski
ul. Różana 8/35, 11-400 Kętrzyn
Tel. 604 173 767
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
TB.ROŚ.6233.1.2012, z dnia 22.03.2012 r.
Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Reszlu
ul. Rataja 4, 11-440 Reszel
22.03.2012 r.-
21.03.2022 r.
3
Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe
Roman Kulmaczewski,
Burszewo 1, 11-731 Sorkwity
Tel. 509 722 850
(89) 742 92 63
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
TB.6233.1.2020.ROŚ z dnia 09.10.2020r.
Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Reszlu
ul. Rataja 4, 11-440 Reszel
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Warpunach
ul. Młynowa 5, 11-731 Sorkwity,
punkt zlewny w miejscowości Zyndaki
12.10.2020 r.-
11.10.2030 r.
4
Zakład Usług Rolnych Wiesław Świder, Warpuny
ul. Wolności 32, 11-731 Sorkwity
Tel. (89) 742 92 03
504 261 755
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
TB.6232.4.2017.ROŚ, z dnia 29.05.2017 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Warpunach
ul. Młynowa 5, 11-731 Sorkwity,
punkt zlewny w miejscowości Zyndaki
29.05.2017 r.-
28.05.2027 r.
5
WC SERWIS Sp. z o. o.
 ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
Tel. 602 178 102
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
TB.6233.6.2018.ROŚ
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Mikołajkach

ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki
03.09.2018 r.-
01.09.2028 r.
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU