Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Czwartek, 23 Maj 2024 Imieniny: Iwony i Dezyderego

Co ma wpływ na koszty

Co ma wpływ na koszty

Opłata za korzystanie ze środowiska
Jednym z najważniejszych czynników, który ma wpływ na koszty gospodarki odpadami, jest wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska, zwanej potocznie opłatą „marszałkowską”. O jej wysokości decyduje Minister Środowiska. W latach 2017-2020 wzrost opłaty „marszałkowskiej” z tytułu składowania odpadów sięgnął aż 263%. Opłata za korzystanie ze środowiska ma bezpośredni wpływ na kalkulację stawek dla mieszkańców.

Wzrost wymagań technicznych
Jako kolejną przyczynę wzrostu opłaty za odpady należy wskazać wzrost kosztów Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, wynikający m.in. ze zmian wprowadzonych w ustawie o odpadach, dokonanych w wyniku nowelizacji tej ustawy przez Sejm RP we wrześniu 2018 r. Mowa tu o restrykcyjnych przepisach dotyczących wyposażenia zakładów w kosztowne systemy monitoringu wizyjnego i inne technologiczne wymagania.

Wzrost cen energii
Podwyższenie „opłaty śmieciowej” powoduje też wzrost cen energii dla dużych podmiotów gospodarczych. Rachunki za energię elektryczną w porównaniu do minionego roku wzrosły i to w sposób znaczący. Obecnie koszty z tego tytułu są o ponad 60 proc. wyższe niż w 2018 roku. Wzrost płacy minimalnej Zwiększenie opłaty spowodowane jest też wzrostem płacy minimalnej ustalanej przepisami prawa. W 2017 roku płaca minimalna wynosiła 2000,00zł. W 2019 roku to kwota 2450,00zł. W roku 2020 płaca minimalna wynosi 2600,00 zł.  W roku 2021 płaca minimalna wynosi 2800,00 zł.
 
Wzrost cen paliwa
Na ten stan rzeczy ma także wpływ wzrost cen paliwa, które stale rosną. Koszty transportu, co oczywiste, mają wpływ na wzrost kosztów całego systemu gospodarowania odpadami.
 
Ilość wytwarzanych odpadów
Statystyki i analizy pokazują, że mieszkańcy naszej gminy z roku na rok wytwarzają więcej odpadów. W 2017 roku wytwarzaliśmy 1755,42 ton odpadów, w roku 2018–1802,61 ton, a w roku 2019 będzie to najprawdopodobniej 1900,42 ton. Oznacza to, że każdy mieszkaniec wytwarza rocznie średnio 392 kg odpadów. To ogromna ilość odpadów, za którą niestety trzeba zapłacić. Rośnie także ilość niesegregowanych odpadów komunalnych. Porównując rok 2017 do 2019 ich ilość ta wzrosła o blisko 206 ton. Musimy mieć na uwadze, że każdy wytworzony niesegregowany odpad oznacza zwiększone koszty przyjęcia na składowisku. A koszty ich zagospodarowania są jednymi z najwyższych.
 
Duży obszar gminy
Na koszty zagospodarowania odpadów ma też wpływ specyfika naszej gminy. Mieszkamy na dużym terytorialnie obszarze, gdzie dominuje zabudowa niska -domy jednorodzinne bardzo rozproszone. Do każdej miejscowości i domu trzeba dojechać, by odebrać śmieci. W miastach, gdzie dominują blokowiska, co oczywiste –ich odbiór staje się tańszy. W związku z taką zabudową, produkujemy też konkretną ilość ciężkich odpadów -biodegradowalnych i popiołu.
 
Podwyższona opłata
Ustawodawca wprowadza swoistą karę dla właścicieli nieruchomości, którzy nie będą wykonywać obowiązku segregacji odpadów. Będzie to kwota nie mniejsza niż dwukrotność dotychczasowej wysokości opłaty, ale nie może być wyższa niż czterokrotność tej opłaty. Zwielokrotniona opłata ma bowiem wymusić obowiązek segregowania odpadów. Stąd pojawia się przyjęta przez Radę Miejską w Reszlu nowa stawka w kwocie 58 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 
Poziom recyklingu
Nieosiąganie poziomów recyklingu przez gminę wpłynie dodatkowo na nałożenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska kar finansowych. W 2020 roku musi on wynieść 50 procent. Starajmy się zatem prawidłowo segregować odpady, sięgnijmy do ulotek, materiałów zamieszczonych na http://gminareszel.pl/PL/3296/Zasady_prawidlowej_segregacji/.
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
W naszej gminie w poniedziałki, środy i piątki czynny jest PSZOK, gdzie mieszkańcy mogą przywieźć odpady wielkogabarytowe, których chcą się pozbyć bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Tym sposobem nie muszą czekać na coroczną akcję ich zbiórki w poszczególnych miejscowościach.
 
Worki i odbiór spod drzwi
W ramach opłaty za odpady Gmina Reszel zapewnia mieszkańcom worki na śmieci przeznaczone na segregację. W ten sposób poszczególne frakcje odpadów są odbierane przez firmę „spod drzwi”.
 
Po co segregować, skoro wszystkie odpady trafiają do jednej śmieciarki?
Jest to nieprawda. Gdy widzimy dwie frakcje odpadów wrzucane do jednego samochodu, zwróćmy uwagę, że przedsiębiorca korzysta z nowoczesnego taboru, komora śmieciarki podzielona jest na dwie części. Śmieci nie są mieszane.
 
Ja nie wytwarzam śmieci!
Pamiętajmy, że opłata na terenie naszej gminy ustalona została od każdej zamieszkującej daną nieruchomość osoby. Ustawodawca nie przewidział możliwości różnicowania opłat w zależności od ilości wytworzonych odpadów.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o zmianach?
Wszelkie informacje dotyczące nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi można znaleźć na stronie http://gminareszel.pl/PL/3296/Zasady_prawidlowej_segregacji/
.
Ponadto szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Reszlu pod numerem telefonu 89-755-39-11.
 
Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 755 39 00 - centrala
fax. (89) 755 07 58
 
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611