Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Czwartek, 4 Marzec 2021 Imieniny: Kazimierza i Łucji

Aktualności

Pod koniec marca rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich musi spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:
 • w ramach dostaw bezpośrednich, lub
 • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
 • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego
z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 
Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie pomocy i mogą być reprezentowane w tym zakresie przez jednego przedstawiciela. Grupa taka musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 
 
Co do zasady, grupy składają się z niewielkiej liczby podmiotów gospodarczych współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych. Podmioty te działając na danym terenie będą tworzyć więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami. To prowadzi do skrócenia łańcucha dostaw, co z kolei przekłada się na poprawę jakości produktów - towar szybciej trafia do konsumenta więc jest świeższy, a także na niższą cenę, którą musi zapłacić konsument - pomiędzy producentem a nabywcą może być tylko jeden pośrednik. 
 
Wsparcie będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. poprzez metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na:
 • budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury,
 • zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń – w tym środków transportu,
 • zakup lub instalację wyposażenia,
 • odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,
 • zakup środków produkcji
 • koszty ogólne i bieżące. 
Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać ją tylko raz, a jej wysokość wynosi:
 • 325 tys. zł, w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu,
 • 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.
Zaś budżet w ramach działania wynosi ponad 23 mln zł. 
 
Obecny nabór różni od poprzednich w ramach działania „Współpraca” tym, że można w nim uzyskać pomoc jedynie na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw. We wcześniejszych trzech w ramach ww. działania zakres przyznawania wsparcia obejmował szeroko rozumiane projekty innowacyjne w rolnictwie.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR. Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.
 

ZAPŁAĆ PODATKI GMINNE PRZEZ INTERNET!

Zachęcamy do korzystania z platformy e-Usług publicznych.
 
 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Komunikat Dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu
o terminie I etapu rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do
klasy I 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Reszlu
 
czytaj dalej

Rekrutacja do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu o terminie I etapu rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach, liczbie wolnych miejsc i warunkach przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Reszlu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu
czytaj dalej

Transmisja Sesji Rady Miejskiej w Reszlu

Kurs języka angielskiego dla początkujących dorosłych

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego dla początkujących dorosłych. Projekt finansowany całkowicie ze środków Unii Europejskiej rozpocznie się w marcu. 

Godziny mogą ulec modyfikacji zgodnie z potrzebami grupy ☺
Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu 535 039 660.
 

Bezpłatna mammografia w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED w marcu 2021

LUX MED jeden z największych od lat realizatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi w ślad za ogólnopolską kampanią promocyjną Ministerstwa Zdrowia pn. Planuję Długie Życie zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne.
czytaj dalej

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat  korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać
czytaj dalej

Szansa dla Gminy Reszel – Program „Kolej+”

29 stycznia 2021r. w Warszawie Burmistrz Reszla pan Marek Janiszewski uczestniczył w ważnej rozmowie z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, panem Andrzejem Derą. Obecni byli również: Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński oraz samorządowcy z terenu województwa. 
czytaj dalej

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 
"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" projekt nr RPWM.04.03.01-28-0060/20, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”, Działania 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 – „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
 
 
a. Cele Projektu:
Głównym celem Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły poprzez termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 
Cele szczegółowe Projektu:
 • zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły;
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;
 • zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej;
 • zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii;
 • zastosowanie bardziej wydajnych i energooszczędnych technologii oświetlenia;
 • poprawa warunków życia i zdrowia ludności;
 • stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy i regionu poprzez poprawę atrakcyjności inwestycyjnej;
 • wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy.
b. Planowane efekty:
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,04 MW;
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 427,50 GJ/rok;
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 45,75 MWh/rok;
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 136 928,25 kWh/rok;
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji Projektu – 1 592,14 GJ/rok.
c. Wartość Projektu:
2 974 504,28 zł 
 
d. Dofinansowanie:
 • wkład Funduszy Europejskich – 2 120 544,78 zł;
 • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 235 616,09 zł.
 
 
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 7
Baner: SzczepieniaBaner: Szepienia-infoBaner: KoronaBaner: korona2Baner: NSP 2021Baner: NSP-naborBaner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: polski ebazarekBaner: Unia EuropejskaBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 7553900 - centrala
fax. (89) 7550758
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611